Դանիել Վարուժանի անվան
թիվ 89 հիմնական դպրոց

Աշխատակազմ

 • Հայոց Լեզու
 • Ռուսաց լեզու
 • Անգլերեն
 • Պատմություն
 • Մաթեմատիկա
 • Դասվարական
 • Բնագիտություն
  • Կենսաբանություն
  • Քիմիա
  • Աշխարհագրություն
  • Ֆիզիկա
 • Ֆիզկուլտուրա
  • Ֆիզկուլտուրա
  • ՆԶՊ
 • Գեղարվեստ
  • Երգ
  • Ազգային պար
  • Տեխնոլոգիա
  • Կերպարվեստ
Հայոց լեզու
Ռուսաց լեզու
Անգլերեն
Պատմություն
Մաթեմատիկա
Բնագիտություն
Կենսաբանություն
Քիմիա
Աշխարհագրություն
Ֆիզիկա
Դասվարական
Ֆիզկուլտուրա
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Գեղարվեստ
Երգ
Կերպարվեստ
Ազգային պար
Տեխնոլոգիա